O podjetju

Smo malo družinsko podjetje, ki se lahko pohvali z  več kot 20 letnimi izkušnjami in z več tisoč postavljenimi dimniki. Skozi vsa leta delovanja smo si pridobili ogromno izkušenj. Svoje znanje nenehno nadgrajujemo z rednim obiskovanjem različnih izobraževalnih programov in s spremljanjem novosti na evropskem trgu.

Dimniki MARITERM in MG-S so primerni za kurjenje na vse vrste goriv (trda goriva, tekoča, plin).

V večini primerov obstoječi zidani dimniki ne ustrezajo zahtevam sodobnih kurilnih naprav kamor prištevamo nizkotemperaturne in kondenzacijske kotle.

Zaradi tega je pri zamenjavi kotla najpogosteje potrebno zamenjati dimovodni sistem. Za pravilno, vgradnjo in obratovanje dimovodne naprave je potrebno upoštevati veliko tehnične in druge dokumentacije. Ker je ena primarnih funkcij dimovodne naprave odvajanje dimnih plinov iz kurilne naprave, je treba stalno imeti v mislih SKLOP KURILNE IN DIMOVODNE NAPRAVE.

Le na ta način je namreč možno upoštevati vse zahteve v zvezi z vgradnjo in/ali obnovo dimovodnih naprav. Zlasti, a ne samo, naslednje novejše predpise:

 • SIST EN 1443/2003 Dimniki, Splošne zahteve
 • SIST EN 1856-1/2009 Dimniki, Zahteve za kovinske dimnike, Del-1 Proizvodi zasistemske dimnike
 • SIST EN 1856-1/2009 Dimniki, Zahteve za kovinske dimnike, Del-1 Proizvodi za sistemske dimnike
 • SIST EN 13384-1/2008 Dimovodne naprave, Toplotno tehnični preračun z eno kurilno napravo
 • SIST EN 13384-2/2008 Dimovodne naprave, Toplotno tehnični preračun z več kurilnimi napravami
 • DIN 18160-1/2001 Abgasanlagen, Planungs und Ausführung
 • ZVO in ZVO-1 Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 32/93 in št. 42/04) in podzakonski predpisi za izvajanje javne službe
 • ZGO-1 Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004, 14/2005)
 • ZPV Zakon o požarni varnosti (Ur.l. RS št. 31/2004)
 • Jože Kaplar Osnove hišnega dimnika, Revija Požar, Ljubljana 3/1997
 • Jože Kaplar Dimniki s plinskimi grelniki, gradivo za predavanje, Ljubljana
 • Jože Kaplar Dimniki in sodobne kurilne naprave na plin, Ljubljana 2003
 • Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS,št. 82/2013), ki vpeljuje Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o gradbenih proizvodih 305/2011,
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-1 (Ur. l. RS,št. 17/2011),
 • Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. l.RS,št. 100/2013),
 • Tehnično smernico SZPV 407

DIMNE CEVI SO VRAJENE PO TIG POSTOPKU. TIG varjenje velja za najbolj kakovostno varjenje. Var z TIG postopkom je odporen proti koroziji in ni podvržen razpokam niti v daljšem časovnem obdobju.

 

Imate kakšno vprašanje?

Povpraševanje